Share on : Facebook Twitter Google+

Dove za oslobođenje od Duga

ponedjeljak, 31. kolovoza 2015.

"Allahumme - kfini bi halalike 'an haramike, ve agnini bi fadlike 'ammen sivake"... Pročitajte više »
Share on : Facebook Twitter Google+
Share on : Facebook Twitter Google+

Koristi namaza sa naučnog aspekta

nedjelja, 30. kolovoza 2015.

Nakon čitanja ovih informacija možemo samo iznova da se Allahu zahvaljujemo na Uputi koju nam je... Pročitajte više »
Share on : Facebook Twitter Google+
Share on : Facebook Twitter Google+

Dova koja štiti od zla i od šejtanskog i džinskog utjecaja

• “Bismillahillezi la jedurru me‘asmihi šej’un fil erdi ve la fis-semai ve huves- semi‘ul-‘alim –... Pročitajte više »
Share on : Facebook Twitter Google+