Share on : Facebook Twitter Google+

DOVA DA SE DOBIJE POTOMSTVO

subota, 16. ožujka 2013.

Rabbi hebli min ledunke zurrijjeten tajjibeten, inneke semiu-ddua'. 

"Gospodaru moj, pokloni mi od sebe cestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivas." 
(Ali Imran,38)
Share on : Facebook Twitter Google+