Share on : Facebook Twitter Google+

Dova 2 Dan Ramazana

srijeda, 10. srpnja 2013.

Allahu moj, učini me ovog dana bliskim zadovoljstvu Tvome, udalji me u njemu od srdžbe i osvete Svoje, pomozi me u učenju ajeta Tvojih, tako Ti milosti o Najmilostiviji od milostivih.Share on : Facebook Twitter Google+